Znajomość zasad wykonywania manewru omijania (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

odstęp od innych pojazdów omijanie

Podstawa prawna:

art. 23 ust. 1 pkt 2) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy omijając przeszkodę, masz obowiązek zachować od niej bezpieczny odstęp?