O znajomość znaczenia znaku ostrzegawczego A-9 (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 6 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm).

Czy w przedstawionej sytuacji jesteś ostrzegany o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory, lub w półzapory?