Znajomość znaczenia znaku D-3 i ograniczeń związanych z tym znakiem (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zawracanie

Podstawa prawna:

Art. 22 ust. 6 pkt 1 ustawy "Prawo o ruchu drogowym"(Dz. U. z 2013 poz. 1137, z późn. zm.) i dodanie w do § 44 ust. 1 w rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych

Czy na jezdni oznaczonej tym znakiem wolno Ci zawrócić?