O wiedzę z zakresu pierwszeństwa przejazdu podczas włączania się do ruchu oraz umiejętność rozróżniania miejsc i okoliczności, gdzie włączanie następuje. (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) w związku z § 58 ust. 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 ze zm.)

Zamierzasz jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa nadjeżdżającemu pojazdowi?