Wiedza w zakresie rozpoznawania na drodze miejsc wymagających zachowań o charakterze szczególnym w kontekście zasad zachowania podczas przejeżdżania obok przystanków komunikacji publicznej (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

zatrzymanie

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy masz obowiązek zatrzymać swój pojazd przed ostatnim wagonem tramwaju?