pozycja pojazdu na pasie ruchu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pas ruchu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: § 86 ust.3 Rozp.w spr.znaków i sygn.drog.

Czy masz prawo najechać na linię ciągłą oddzielającą pasy ruchu?