Ocenę sytuacji i podjęcie decyzji w czasie przejazdu obok przystanku tramwajowego (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

Zał.1 §1.pkt.2.lit.f do Rozporzadzenia Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 roku w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami ,instruktorów i wykładowców Dz.U poz.1019 z 14 września 2012 roku.ązku z art.3.1 i 4 ustawy z dnia 20.06.1997r. "Prawo o ruchu drogowym" .

Czy w tej sytuacji należy zwiększyć uwagę i być przygotowanym na możliwość pojawienia się pieszego z lewej strony jezdni?