o przepisy dot. zatrzymywania i postoju pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

postój

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 49 ust.2 pkt 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym

Czy dozwolony jest postój pojazdu na wjeździe do bramy?