O znajomość zasad pierwszeństwa na skrzyżowaniach oznaczonych znakiem A6a. (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

art. 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w związku z § 5 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.).

Zamierzasz skręcić w lewo, a kierujący motocyklem zamierza jechać na wprost. Czy masz obowiązek ustąpić mu pierwszeństwa?