O obowiązki kierującego pojazdem wyprzedzanym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie prędkość

Podstawa prawna:

Art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.)

Czy wolno Ci zwiększać prędkość, jeżeli jesteś wyprzedzany przez inny pojazd?