O postępowanie przed wjazdem na skrzyżowanie (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

art. 25 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 ze zm.)

Czy jadąc z prędkością 50 km/h i mając niedostateczną widoczność po prawej stronie, powinieneś na tym skrzyżowaniu zmniejszyć prędkość?