O znajomość znaczenia znaku ostrzegawczego A-11a z T-1 (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 4 z § 7 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm).

Czy umieszczona pod znakiem ostrzegawczym widocznym na zdjęciu tabliczka, wskazuje jego odległość od miejsca niebezpiecznego?