Warunki utrzymywania bezpiecznego odstępu (3 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

Art. 23 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Podczas wykonywania którego z wymienionych manewrów masz obowiązek zachować odstęp nie mniejszy niż 1 metr od pojazdu?

  • Wymijania samochodu osobowego.
  • Wyprzedzania roweru.
  • Omijania dowolnego pojazdu.