O pozycję pojazdu na autostradzie w związku z oznakowaniem (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie autostrada

Podstawa prawna:

Art. 24 ust. 1-3 ustawy dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, z późn. zm) i § 66 ust.4 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2002 r. w spr. znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. nr 170, poz.1393)

Czy wolno Ci wyprzedzić pojazd poruszający się obok, zanim zmienisz pas ruchu i zjedziesz z autostrady na najbliższym wyjeździe?