czynniki mające wpływ na drogę hamowania (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

hamowanie

Podstawa prawna:

W obliczeniach długości drogi zatrzymania pojazdu element masy nie występuje.

Który z czynników ma bezpośredni wpływ na długość drogi zatrzymania samochodu osobowego?

  • Masa pasażera.
  • Prędkość i stan nawierzchni.
  • Masa pojazdu.