O umiejętność rozróżniania sytuacji, w których zasadne jest ostrzeżenie innych uczestników ruchu o niebezpieczeństwie. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

wyprzedzanie

Podstawa prawna:

Art. 29 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 - ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 i 1448)

Czy wyprzedzając masz prawo użyć sygnału dźwiękowego, jeżeli widoczny pojazd rozpocznie zmianę pasa ruchu?