O używanie świateł przeciwmgłowych na drodze krętej . (1 punkty)

Kategorie:

B C

Tagi:

oświetlenie pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 51 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn zm.)

Czy w przedstawionej sytuacji wolno Ci poruszać się z włączonymi przednimi światłami przeciwmgłowymi?