Znajomość zasad postępowania kierowcy w momencie awarii lub wypadku. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

uczestnictwo w wypadku pierwsza pomoc

Podstawa prawna:

Art. 44 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (j.t.Dz. U. z 2012 r. poz.1137).

Czy będąc uczestnikiem wypadku drogowego, masz obowiązek udzielenia pomocy rannym nawet, jeśli nie masz kwalifikacji medycznych?