Znajomość wiedzy w zakresie zachowania się na przejazdach kolejowych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

przejazdy kolejowe i tramwajowe

Podstawa prawna:

art. 28 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137), w zw. z par. 78 ust. 5 pkt 1 oraz par. 89 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 z późn. zm.).

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zawsze zatrzymać pojazd przed przejazdem kolejowym?