Znajomość zasad postępowania kierowcy w momencie awarii lub wypadku (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

uczestnictwo w wypadku

Podstawa prawna:

Art. 44 ust.2 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dn. 20 czerwca 1997r. "Prawo o ruchu drogowym" (j.t. Dz. U. z 2012r. poz.1137).

Uczestniczyłeś w wypadku drogowym, w którym są ranni. Czy masz obowiązek pozostać na miejscu wypadku?