Znajomość znaczenia i stosowania znaku poziomego w postaci punktowych elementów odblaskowych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

§ 85 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, ze zm.)

Czy widoczna linia złożona z białych punktowych elementów odblaskowych wyznacza lewą krawędź jezdni?