Znajomość wiedzy w zakresie hierarchii znaków poziomych barwy białej i żółtej (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

§ 85 ust. 1 - 3 i § 87 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, ze zm.)

Czy w tej sytuacji wolno Ci pojechać na wprost przez skrzyżowanie?