O znajomość znaczenia znaku B-20 (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki zakazu

Podstawa prawna:

§ 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm).

Czy w tej sytuacji jesteś obowiązany zatrzymać się przed drogą z pierwszeństwem przejazdu?