Znajomość znaczenia znaku D-14 i ograniczeń związanych z tym znakiem (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 pkt 3 i 2 albo art. 22 ust. 1 i 4 ustawy "Prawo o ruchu drogowym"(Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami) w zw. z § 49 ust.5 Rozp. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)

Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdom jadącym lewym pasem, na który zamierzasz wjechać?