Znajomość zasad postępowania kierowcy w momencie awarii lub wypadku (1 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

awaria pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 50 ust.1 pkt 2 lit. a ustawy z dn. 20.06.1997 r. "Prawo o ruchu drogowym" (j.t.Dz. U. z 2012 r., poz.1137 z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji, chcąc uniknąć sygnalizowania postoju uszkodzonego pojazdu, należy go usunąć z jezdni?