O wiedzę w zakresie wyposażenia pojazdu związanego z bezpieczeństwem (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

wyposażenie pojazdu

Podstawa prawna:

Dz.U z 26.02.2003 r.nr 32.poz. 262 z póżn.zmianami - §11.1.13

Który z wymienionych elementów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego?

  • Trójkąt ostrzegawczy.
  • Apteczka.
  • Koło zapasowe.