Wiedzę w zakresie wyposażenia pojazdu związanego z bezpieczeństwem (3 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

wyposażenie pojazdu

Podstawa prawna:

§11 ust.1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262, z późn. zm.)

Który z wymienionych elementów stanowi obowiązkowe wyposażenie każdego samochodu osobowego?

  • Apteczka.
  • Gaśnica.
  • Koło zapasowe.