Zasady używania świateł pozycyjnych lub postojowych (1 punkty)

Kategorie:

A

Tagi:

oświetlenie pojazdu postój

Podstawa prawna:

Art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn zm.)

Czy w tej sytuacji, parkując motocykl na drodze, masz obowiązek włączyć światła pozycyjne lub postojowe?