Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku poziomego P17 "linia przystankowa" oraz ograniczeń z tym związanych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

§ 90 ust. 1 w związku z § 51 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, ze. zm.)

Czy w tej sytuacji w miejscu oznakowanym widoczną linią przystankową mogą się zatrzymywać wyłącznie pojazdy uprawnione?