Znajomość wiedzy w zakresie znaków D11 i P22 (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

§ 49 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz § 91 ust. 1 i 3 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2002r. Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów (Dz. U. nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji wolno Ci w niedzielę korzystać z pasa ruchu przy prawej krawędzi jezdni?