Znajomość wiedzy w zakresie aspektów mechanicznych związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

stan techniczny pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 66 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) w zw. z § 2 ust. 4 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (poz. 996).

Która z wymienionych usterek, uniemożliwia bezpieczne używanie samochodu w ruchu drogowym?

  • Zanieczyszczony wkład filtra powietrza.
  • Przegrzewające się elektrody świec zapłonowych.
  • Przepalona żarówka tylnego lewego kierunkowskazu.