Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku poziomego P-12 "linia bezwzględnego zatrzymania - stop" oraz ograniczeń z tym związanych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome zatrzymanie

Podstawa prawna:

§ 89 ust.1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 ze. zm.) w odniesieniu do § 21 ust. 1 i 2 cytowanego rozporządzenia.

Czy wolno Ci przejechać przez widoczne skrzyżowanie bez zatrzymania się w miejscu wskazanym linią?