Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku poziomego P-14 "linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów" oraz ograniczeń z tym związanych (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki poziome

Podstawa prawna:

§ 89 ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, ze. zm.)

Czy linia złożona z prostokątów oznacza miejsce zatrzymania pojazdu przed przejściem dla pieszych?