Świadomość konieczności zmiany pasa ruchu (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

skręt w lewo

Podstawa prawna:

Art. 22 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym w związku z § 72 ust. 1 Rozp.w spr.znaków i sygnałów drogowych

Czy powinieneś niezwłocznie przystąpić do zmiany pasa ruchu, jeśli zamierzasz skręcić w lewo na najbliższym skrzyżowaniu?