Wpływ systemu ABS na zachowanie sterowności pojazdu (2 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

hamowanie

Podstawa prawna:

Podstawy działania systemu ABS.

W którym z przypadków system ABS może pomóc kierującemu pojazdem w utrzymaniu sterowności?

  • Przy hamowaniu, gdy pojazd wpadł w boczny poślizg.
  • Wyłącznie podczas hamowania na prostym odcinku drogi.
  • Wyłącznie podczas hamowania na zakręcie.