O odległość umieszczenia znaku ostrzegawczego A-20 od miejsca niebezpiecznego (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm).

Czy w przedstawionej sytuacji odległość od znaku ostrzegawczego do miejsca niebezpiecznego wynosi do 100 metrów?