Znajomość wiedzy w zakresie aspektów mechanicznych związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze (1 punkty)

Kategorie:

B

Tagi:

stan techniczny pojazdu

Podstawa prawna:

Instrukcja obsługi pojazdu wydana przez jego producenta i załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. (poz. 1019).

Które z wymienionych działań należy podjąć, gdy w czasie jazdy zaświeci się na czerwono lampka kontrolna układu hamulcowego?

  • Zmniejszyć prędkość i czekać, aż lampka zgaśnie.
  • Zatrzymać pojazd i sprawdzić poziom płynu hamulcowego.
  • Kontynuować jazdę i zgłosić ten stan przy najbliższych badaniach okresowych pojazdu.