Znajomość wiedzy w zakresie aspektów mechanicznych związanych z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze (1 punkty)

Kategoria:

B

Tagi:

stan techniczny pojazdu

Podstawa prawna:

Art. 66 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.).

Która z wymienionych okoliczności może świadczyć o złym stanie technicznym samochodu osobowego?

  • Emisja bezbarwnych spalin.
  • Pozostawione na miejscu parkowania ślady wycieków płynów eksploatacyjnych.
  • Zaświecenie się na czerwono lampki kontrolnej ładowania akumulatora przed uruchomieniem silnika.