O odległość umieszczenia znaku ostrzegawczego A-6b z T-1 od miejsca niebezpiecznego (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 oraz § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm).

Czy w przedstawionej sytuacji odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego wynosi od 150 do 300 metrów?