Znajomość wiedzy w zakresie znaczenia znaku D-1. (1 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo

Podstawa prawna:

§ 43 ust.1 Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07. 2002r.w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002r. Nr 170, poz. 1393 z późn. zm.)

Czy oznakowanie wskazuje, że droga, którą jedziesz jest podporządkowana?