Znajomość wiedzy w zakresie zasad pierwszeństwa przejazdu pojazdów oraz ograniczeń z tym związanych (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pierwszeństwo zawracanie

Podstawa prawna:

art. 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz § 97 ust. 1-3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Czy w tej sytuacji, podczas zawracania wystąpi kolizja z innymi uczestnikami ruchu?