O znaczenie znaku ostrzegawczego A-4 z T-5 (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

znaki ostrzegawcze

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm).

Czy na odcinku drogi za widocznym znakiem będziesz ostrzegany o każdym występującym na niej zakręcie?