O pozycje pojazdu na autostradzie w związku z oznakowaniem (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

autostrada pas ruchu

Podstawa prawna:

art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy - Prawo o ruchu drogowego Podstawa prawna: §74 pkt.2 Rozporządzenia w spr. znaków i sygnałów drogowych

Czy w tej sytuacji, jeżeli zamierzasz zjechać z autostrady, powinieneś przystąpić do zmiany pasa ruchu?"