o przepisy dot. pozycji pojazdu na drodze (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pas ruchu

Podstawa prawna:

Art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137, z e. zm.), w odniesieniu do § 75 ust. 4 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, ze zm).

Czy w tej sytuacji, jadąc na wprost, wolno Ci poruszać się bezpośrednio przy prawej krawędzi jezdni?