Znajomość zasad zachowania podczas przejeżdżania obok przystanków komunikacji publicznej (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

szczególna ostrożność piesi

Podstawa prawna:

art. 26 ust. 6 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Czy przejeżdżając obok przystanku tramwajowego, masz obowiązek zachować szczególną ostrożność?