O znajomość i rozumienie zasady ruchu prawostronnego (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pas ruchu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 16 ust. 4 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy w tej sytuacji, dalsza jazda na wprost lewym pasem jest dozwolona?