O zachowanie się kierującego pojazdem w stosunku do autobusu szkolnego (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

prędkość

Podstawa prawna:

Art. 18a ust. 1 pkt. 2) ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz.908, z pózn. zm. )

Czy w tej sytuacji masz obowiązek zmniejszyć prędkość?