O zachowanie się kierującego pojazdem w rejonie przejść dla pieszych, wobec niechronionych uczestników ruchu (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

piesi

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1 i art. 4 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 8 ust. 1, § 47 ust. 1 i § 88 ust. 1 w związku z § 95 ust. 1 pkt 1)

Czy w tej sytuacji masz prawo kontynuować jazdę bez zwracania uwagi na zachowanie pieszego?