O prawidłową pozycję pojazdu na jezdni (2 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

pas ruchu

Podstawa prawna:

Podstawa prawna: Art. 16 ust.4 Ustawy-Prawo o ruchu drogowym

Czy w tej sytuacji wolno Ci kontynuować jazdę na wprost dotychczasowym pasem ruchu?