Znajomość znaczenia sygnałów i poleceń dawanych przez osobę uprawnioną do kierowania ruchem drogowym (3 punkty)

Kategorie:

A B C

Tagi:

kierujący ruchem

Podstawa prawna:

art. 5 ust.1 i art. 6 ust. 1 pkt 1) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) oraz § 108 ust. 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 ze zm.)

Czy w tej sytuacji sygnał dawany przez policjanta zezwala na wjazd na skrzyżowanie?